سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۶:۲۴
جستجو
 
Email

 e-mail

 

مسئول فنی دیالیز

دکتر  آقایانی - متخصص داخلی

سوپروایزر دیالیز

آهو امینی کارشناس پرستاری

 

پزشکان آنکال

(دکتر  شیلا آقایانی ، دکتر اردشیر اسفندیاری)

پرستاران

( خانم امینی  و رستمی  ،  آقای مرادی )

خدماتی

یک نفر

                    تجهیزات پزشکی دیالیز  

4 دستگاه دیالیز فرزنیوس

2 دستگاه دیالیز  بی بران

2 دستگاه  دیالیزگمبرو

1 دستگاه دیالیز نیپرو

1 دستگاه تصفیه آب(مارک یورو تکنیک)