سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۶:۲۰
جستجو
 
Email

 e-mail

رییس

بخش جراحی

دکتر مجتبی فرهادی

متخصص جراحی عمومی

مسئول

بخش  جراحی

تیمور رحیمی نسب

کارشناس پرستاری

 

لیست پرسنل شاغل در بخش بستری

پرستار

11

منشی

1

خدمات

4

 

 لیست پزشکان شاغل در بخش

متخصص جراحی عمومی ( دکتر مجتبی فرهادی دکتر حسامی نقشبندی )

متخصص گوش و حلق و بینی ( دکتر حسین محمدی )

متخصص چشم(  دکتر فرشاد آدینه وند )

 متخصص ارولوژی ( دکتر سید امین میر صادقی )

متخصص زنان (دکتر سمیه ادایی - دکتر عاطفه طهموری )

متخصص ارتوپدی ( دکتر محمود شریعتی )

تعداد تخت به تفکیک پزشکان :

 جراحی عمومی : 6 تخت   /   ENT: 4  تخت   /  چشم : 3 تخت    /   اورولوژی: 4 تخت  /   زنان : 3 تخت   / ایزوله :4 تخت

 

*****

عمل های شایع بخش جراحی :

چشم : فیکو .گل مژه .ناخنک .عمل جراحی خارج کردن اجسام خارجی.شالازیون .

ارولوژی : TUL / پروستاتکتومی / واریکوسلکتومی /خروج DJ /هیپوسپادیازیس /یورتروپلاستی/سیستوسکوپی 

زنان : افزایش BP / ماستیت / پره اکلامپسی/ Hyperemesis/ gravidarum...

ENT  : تانسیلکتومی/ کنترل خونریزی/ رینوپلاستی /سپتوپلاستی / جا اندازی بینی/ خروج اجسام خارجی   

جراحی عمومی : آپاندکتومی /کله سیستکتومی / هرنی / جراحی های انسداد روده / گچ گیری / جااندازی شکستگی