کلینیک

نوبت دهی اینترنتی تخصصی

نوبت دهی کلینیک تخصصی

بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

 

نوبت دهی اینترنتی 

http://nobat.kums.ac.ir

مراحل رزرو نوبت کلینیک تخصصی 

1 وارد کردن آدرس اینترنتی زیر در مرورگر اینترنتی 

2- اتخاب آیکون  رزرو نوبت 

3 - وارد کردن کد ملی مددجو 

4 - انتخاب بیمارستان حضرت رسول (ص) 

5- انتخاب کلینیک تخصصی مورد نظر 

6- انتخاب پزشک مورد نظر 

7- رزرو نوبت 

 

نوبت اینترنتی کلینیک تخصصی در سایت مذکور از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر نوبت های مدنظر را رزرو میکند .