نام پزشک

نوع تخصص

1

دکتر مولود حسینی

متخصص کودکان و نوزادان

2

دکتر مرجان بشرزاد

متخصص کودکان و نوزادان

3

دکترحسین محمدی

متخصص گوش و حلق و بینی

4

دکتر مجتبی فرهادی

متخصص جراح عمومی

5

دکتر محمد رضا  نامداری

متخصص جراح عمومی

6

دکتر نسرین منصوری

متخصص زنان و زایمان

7

دکتر عاطفه طهموری

متخصص زنان و زایمان

8

دکتر سمیه ادایی

متخصص زنان و زایمان

9

دکتر فرشاد آدینه وند

جراح و متخصص چشم

10

دکتر سید امین میرصادقی

متخصص کلیه و مجاری ادرار

11

دکتر تیمور ازکات

متخصص قلب و عروق

12

دکتر محسن مرادپور طلایی

متخصص مغز و اعصاب

13

دکتر الهه محمدی

متخصص اعصاب و روان

14

دکتر شیلا آقایانی

متخصص داخلی

15

دکتر اردشیر اسفندیاری

متخصص داخلی

16

دکتر پیمان رحمانی

متخصص بیهوشی

17

دکتر مهدی رهاب

متخصص بیهوشی

18

دکتر سید سعید  قانعی

متخصص بیهوشی

19

دکتر مختار نادری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

20

دکترسید نورالدین ناصری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی