تاریچه و مشخصات بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

بیمارستان 5555 

  

معرفی بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان جوانرود

بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانروددراسفند79 باشروع به کار بخش های اورژانس ، زایشگاه ، آزمایشگاه ورادیولوژی باهمت وتلاش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و پیگیری مسئولین افتتاح شد

روند توسعه ای بیمارستان :

روندتوسعه ای درسال 1380راه اندازی بخش های بیمارستان شامل اتاق عمل،جراحی عمومی،جراحی زنان  ، داخلی و فیزیوتراپی آغاز و در سال 1382بخش اطفال و نوزادان،  سال 1383 بخش دیالیز، سال 1385 بخش ICU/CCU ، ENT ، سال 1386 بخش ارولوژی، سال 1389 بخش ارتوپدی ، سال 1390بخش ادیومتری و بخش جراحی چشم انجام گرفته است در سال 1393 بخش مغز واعصاب  و  در سال 1394 بخش  POST CCU با 6 تخت فعال و دستگاه CT scan  افتتاح شد  بلوک زایمان طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و استانداردهای این نهاد بازسازی شدو درمانگاه تخصصی جهت فعالیت پزشکان متخصص در حال احداث می باشد و این مرکز کارنامه موفقی درخدمت رسانی وکمک به درمان مردم منطقه اورامانات(شهرستان های جوانرود ،روانسروثلاث باباجانی و پاوه)داشته است .

مشخصات ساختمانی بیمارستان حضرت رسول (ص(

مساحت کل بیمارستان 60 هزار متر مربع

مساحت زیر بنای ساختمان در 3 طبقه 12 هزار متر مربع

سال افتتاح :    1380         مساحت زیربنا : 4000هزار متر

نام بخش

تعداد تخت

نام بخش

تعداد تخت

اورژانس (تحت نظر )

12

جراحی عمومی

6

دیالیز

9

چشم

3

نوزادان

6

ارولوژی

3

کودکان

8

ارتوپدی

4

جراحی زنان

10

زنان تحت نظر

4

داخلی

15

ICU

2

اتاق عمل

زیر 6 ساعت

CCU

4

مغز و اعصاب

9

Post CCU

6