دکتر روناک احمدی  


رییس

ریاست بیمارستان

 

پزشک متخصص قلب و عروق 

 

 فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1396

پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه