نام بخش : آزمایشگاه تشخیص طبی

 

 ساختار فیزیکی بخش: در طبقه همکف ساختمان واقع شده است که متشکل از اتاق های متعدد که هرکدام جهت بخش ویژه ای از آزمایشگاه کاربری دارد.

بخش آزمایشگاه در دو شیفت کاری صبح ، عصر و شب مشغول فعالیت می باشد.

پذیرش بیماران:  بیماران سرپایی از ساعت 8 صبح لغایت 10 صبح و بیماران اورژانسی و بستری بصورت شبانه روزی پذیــــرش می شوند.

نقشه ساختمانی بخش :  طبقه همکف بیمارستان حضرت رسول(ص)

وضعیت نیروی انسانی بخش:

مسئول فنی : دکتر امیر پروازیان

سوپروایزر: سیروس لطفی

آزمایشگاه شامل:

1- بخش پذیرش و نمونه گیری

2- بخش خون شناسی

3- بخش میکروب شناسی

4- بخش بیوشیمی  ادرار و انگل شناسی

5- بخش بانک خون

6- بخش هورمون شناسی

7- بخش بیوشیمی خون و سرولوژی

(تلفن داخلی : 274) و شماره تلفن : 1- 08346226850

 

 هر پرسنل در بخش دارای پرونده پرسنلی ، همراه با تمام جزئیات، مدرک تحصیلی ، سابقه واکسیناسیون ، سابقه گذراندن دوره های آموزشی و ... می باشد.

جهت ارتقاء سطح آگاهی و مهارت خود، کارکنان در دوره های آموزشی  شرکت می کنند.

تابلوهای آموزشی :

1- تابلوی آموزشی حیات پایه : مطالب مفید و آموزشی جهت احیا گران غیر حرفه ای

2- تابلوی آموزشی ABG : مطالب مفید و کاربردی  در مورد گازهای خونی

3- تابلوی اعلانات: بخشنامه ها و دستورالعمل ها و اخبار

4- تابلوی آشنایی با خون و فرآورده های خونی

5- تابلوی  رسالت برنامه استراتژیک بیمارستان

6- تابلوی منشور حقوق بیمار و پرسنل

شرح وظایف پرسنل در هر بخش نصب شده است.

در هر شیفت کاری عصر وشب مسئول شیفت جهت اعلام نتایج  بحرانی ، آمار بانک خون و پیگیری مشکلات آن شیفت مشخص شده است.

از پرسنل بخش در طی شیفت  انتظار می رود:

-- کسب دستور و برنامه کار از مسئول شیفت

--  انجام آزمایشات هماتولوژی ، بیوشیمی ، سرولوژی ، بیوشیمی ادرار ، میکروب شناسی و آی کروم اورژانسی

-- کنترل دستگاهها و ننظارت کامل بر سالم ماندن دستگاهها و تئوری آنها در عصر و شب

-- وظایف مسئول شیفت : مسئول ا اعلام نتایج  بحرانی، مسئول بانک خون و آمار آن در عصر وشب ، مسئول پیگیری تمامی مشکلات آزمایشگاه در شیفت کاری

 

تست های قابل انجام در بخش آزمایشگاه

 

شماره

 

هماتولوژی

 

شماره

 

بیوشیمی خون

 

شماره

 

بخش سرولوژی

 

شماره

 

بخش بیوشیمی ادرار و انگل

1

CBC

22

T.G

43

CRP

58

U/A

2

ERS

23

Chol

44

RF

59

S/E

3

PT

24

SGOT

45

RDR

60

گراویندکس (G.T )

4

PTT

25

SGPT

46

ASO

61

OB

5

Blood Group

26

ALK

47

Wright

 

هورمون شناسی

6

DIRECT COOMBS

27

Ca

48

Widall

62

T3

7

IN DIRECT

COOMBS

28

P

49

2 ME

63

T4

8

RETIC

29

T.pro

50

Combs wright

64

TSH

9

CROSS MaTCH

30

Alb

51

D-Dimer

65

T3UP

10

PBS

31

Na

52

Troponin

66

Free T3

11

F.F.P

32

K

 

میکروب شناسی

67

Free T4

12

Hb.HCT

33

U.Acid

53

U/C

68

Hb A/C

13

PIT

34

CPKMB

54

S/C

69

Beta HCG

14

B.T

35

CPKNAC

55

B/C

70

D-Dimer

15

C.T

36

HOL

56

کشت ترشحات بدن

71

CEA

 

بیوشیمی خون

37

LDL

57

کشت مایعات بدن

72

Ferritin

16

FBS

38

LDH

 

 

73

AFP

17

BS2HP

39

Amylase

 

 

74

PSA

18

BS1

40

ادرار 24 ساعته

 

 

 

 

19

BS4PM

41

ABG

 

 

 

 

20

Urea

42

BILI(T/D)

 

 

 

 

21

Creetin