سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۶:۲۳
جستجو
 
Email

 e-mail

 

مرکز امحای پسماندهای پزشکی

در ضلع  شمالی بیمارستان  واقع شده با  مساحتی بالغ بر 120 متر که سال 92 با هزینه ای  بالغ بر  100 میلیون تومان جهت ساخت  ساختمان و 450 میلیون تومان بابت دستگاه اتوکلاو   3 flash   راه اندازی گردیده که هدف از تاسیس این واحد بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده  بیمارستانی است  که توسط دستگاه کاملا پیشرفته و مجهز اتوکلاو 3 flash  ( به روز ترین دستگاه حاضر در ایران) که مجهز به دو قسمت اصلی  خرد کن و استریل کردن  میباشد صورت میگیرد این دستگاه   با دمای 121 درجه سانتیگراد و فشار15 psi  پسماندهای عفونی و تیز وبرنده را بی خطر می سازد که هر گونه آلودگی هوا و نشت فاضلاب به آبهای سطحی و زیر سطحی را غیر ممکن و شیرابه آن کاملا استریل میکند صحت عملکرد دستگاه به سه روش روزانه ، هفتگی و ماهانه صورت میگیرد  که روزانه از اندیکاتور شیمیایی استفاده شده و نتایج آن در دفتری ثبت و نگهداری می شودتوسط مهندس بهداشت محیط بیمارستان .هفتگی از ویال های بیولوژیکی باسیلوس استئاروترموفیلوس استفاده و مستندات آن نگهداری می گردد. و ماهیانه هم  توسط شرکت کیفیت آزما  که آزمایشگاه  معتمد سازمان  محیط زیست می باشد مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به بیمارستان ارسال می گردد. 


پسماند پزشکی
3 flash