ا  

 

دکتر روناک احمدی

 

ریاست بیمارستان

 

پزشک متخصص قلب و عروق 

 

 فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1396

 پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

سوابق:

1-پزشک خانواده درمرکزبهداشت شهرستان روانسر(92-89)

2-همزمان پزشک اورژانس بیمارستان سیناشهرستان کامیاران(92-90)

3-ازسال1392دررشته تخصصی قلب وعروق دانشگاه ایران قبول شدند

4-ازسال1396بعنوان متخصص قلب وعروق همراه بابوردتخصصی ازدانشگاه ایران فارغ التحصیل گردیدند

5-پزشک متخصص قلب وعروق بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرود(96لغایت هم اکنون)

6-ریاست بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرود(از9دیماه96لغایت هم اکنون)