اخبار بیمارستان

برگزاری جلسه RCA
[ تعداد بازدید : ۱۳ ]
🔵 مدیریت جهادی 🔵آغازمورنینگ
[ تعداد بازدید : ۱۰ ]
جلسه رسیدگی به شکایات
جلسه رسیدگی به شکایات به ریاست دکتربهمن پوریاور
[ تعداد بازدید : ۲۶ ]
آزمون درون بیمارستانی
[ تعداد بازدید : ۶۱ ]
انجام اولین عمل تعویض مفصل
[ تعداد بازدید : ۸۰ ]