رسانه جدید


سوابق خدمتی آقای عبداله حسینی


** فارغ التحصیل رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی (اداره امور بیمارستانهای قدیم)

در سال 1379 از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق:

-- سال 1379 بمدت یکسال کارشناس نظارت بر امور درمان و دارو شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود

(طرح نیروی انسانی)

-- از سال 1380 لغایت 1386 بمدت شش سال کارشناس نظارت بر امور درمان و داروی شهرستان گیلانغرب

-- از سال 1382 لغایت 1386 بمدت سه سال و هشت ماه با حفظ سمت بعنوان سرپرست فوریتهای پزشکی شهرستان گیلانغرب

-- از سال 1383 لغایت 1386 بمدت سه سال و شش ماه با حفظ سمت های نظارت بر امور درمان و سرپرست فوریتهای پزشکی بعنوان مدیر داخلی بیمارستان الزهرا(س) شهرستان گیلانغرب

-- از سال 1386 لغایت 1393 کارشناس نظارت بر امور درمان و داروی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود

-- از سال 1386 لغایت 1393 با حفظ سمت بعنوان کارشناس اموردارویی مرکز بهداشت شهرستان جوانرود

-- از سال 1386 لغایت 1393 بمدت هشت سال و پنج ماه با حفظ سمت بعنوان کارشناس مبارزه با قاچاق ، کالاهای سلامت محور و رابط دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همچنین کارشناس رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود

-- سال 1393 بمدت دو سال بعنوان بازرس پیشگیری و مبارزه با رشوه شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود

-- از سال 1393 لغایت 1395 بمدت یکسال و شش ماه بعنوان سرپرست مرکز بهداشت شهرستان جوانرود

-- از تاریخ 17/6/1392 لغایت 3/5/1395 بمدت سه سال بعنوان عضو هیات امناء مجمع خیرین سلامت استان

-- از سال 1395 لغایت 1397 بمدت یکسال و هشت ماه در ماموریت آموزشی

-- از سال 1397 لغایت مهرماه 1400 بمدت سه سال بعنوان کارشناس نظارت بر امور درمان و داروی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرد

-- از مهرماه 1400 با پست سازمانی مدیر بیمارستان حضرت رسول(ص) بعنوان مدیر بیمارستان حضرت رسول(ص)