نام پزشک

نوع تخصص

1

دکتر روناک احمدی

قلب وعروق

 2 دکترمولود حسینی اطفال 
دکترمحسن پورطلائی  مغزواعصاب 
 4    
     
     
     

2

دکتر مرجان بشرزاد

متخصص کودکان و نوزادان

3

دکترحسین محمدی

متخصص گوش و حلق و بینی

4

دکتر مجتبی فرهادی

متخصص جراح عمومی

5

دکتر مهران پیر سحرخیز  

متخصص جراح عمومی

6

دکترکامیلیا حیدری بیرآنوند 

متخصص زنان و زایمان

7

دکتر عاطفه طهموری

متخصص زنان و زایمان

     

8

دکتر سمیه ادایی

متخصص زنان و زایمان

9

دکتر فرشاد آدینه وند

جراح و متخصص چشم

10

دکتر محمود شریعتی