مسئول فنی دیالیز

متخصص داخلی

سوپروایزر دیالیز

آهو امینی کارشناس پرستاری

 

پزشکان آنکال

(دکتر  شیلا آقایانی ، دکتر اردشیر اسفندیاری)

پرستاران

( خانم امینی  و رستمی  ،  آقای مرادی )

خدماتی

یک نفر

                    تجهیزات پزشکی دیالیز  

4 دستگاه دیالیز فرزنیوس

2 دستگاه دیالیز  بی بران

2 دستگاه  دیالیزگمبرو

1 دستگاه دیالیز نیپرو

1 دستگاه تصفیه آب(مارک یورو تکنیک)

 

شرح وظایف در بخش دیالیز:

مددجویان قبل از مراجعه به این مرکز توسط نفرولوژیستهای بیمارستان امام رضا ویزیت شده و بعد از برقراری دسترسی عروقی مناسب توسط فوق تخصص عروق معمولا چند جلسه در بیمارستان فوق مورد همودیالیز قرار می گیرند سپس توسط نفرولوژیست به متخصص داخلی این مرکز معرفی شده و بعد از ویزیت با دستور دیالیز به بخش دیالیز مراجعه می نماید.

مددجو با در دست داشتن معرفی نامه پزشک متخصص داخلی آنکال بخش دیالیز ودیگر آزمایشات شامل آزمایشات آنتی ژنی و ... در مورد انواع دیالیز,تغذیعه,مقررات بخش و غیره توضیات لازم داده می شود و به ایشان نوبت داده می شود که باید در روز و ساعت نوبت داده شده مراجعه کرده و تحت همودیالیز قرار می گیرد.


انواع دیالیز و آنچه در این بخش رایج می باشد


1-همودیالیز  2-دیالیز صفاقی

-در این مرکز در حال حاضر فقط همودیالیز انجام می شود.

-همودیالیز:دیالیز خونی به معنی فرایند تصفیه خون است.در دیالیز خونی,فرایند تصفیه در ماشینی خارج از بدن انجام می گیرد.

پزشک با روش جراحی یک دسترسی دایمی به جریان خون می سازد بنا بر این خون می تواند از طریق ماشین دیالیز خارج شده و به بدن باز گردد.این مناطق دسترسی ,فیستول ,کاتتریا گرافت نامیده می شود.

در دیالیز خونی معمولا نیاز است که شما سه جلسه درمانی در هفته داشته باشید.هر جلسه معمولا بین 3 الی 5 ساعت بطول می انجامد.شما مکن است برای به حداقل رساندن تجمع مواد زاید در بدنتان در فواصل روزهای بین جلسات درمانی ,نیاز به محدودیت رزیم غذایی ومایعات مصرفی داشته باشید.

اکثر بیماران مبتلا به نارسایی کلیه می توانند با دیالیز خونی درمان شوند.بیماران همچنین باید قادر به تحمل تغییرات اساسی سطح سموم و فشار خون باشند.

دیالیز صفاقی:در دیالیز صفاقی از پرده صفاق که پرده ای طبیعی است و حفره شکم را می پوشاند استفاده می شود.پرده صفاق سوراخهای کوچکی دارد و بعنوان صافی عمل می کند.موای زاید و مایعات می توانند از طریق این پرده از بدن دفع شوند.

مایع دیالیز,از خلال لوله پلاستیکی نرم و کوچک به نام کاتتر دیالیز صفاقی,به حفره صفاق جریان می یابد.

کاتتر با یک جراحی کوچک داخل شکم گذاشته می شود.قسمت خارجی کاتتر از شکم بیرون مانده و زیر لباس قرار می گیرد و وسیله ای برای اتصال کیسه های مایع دیالیز فراهم می آورد.

در دیالیز صفاقی,فرایند دیالیز داخل شکم بیمار با استفاده از غشاء طبیی صفاق بعنوان غشاء دیالیز انجام می گیرد.مویرگهای صفاق دارای تعداد زیادی منافذ کوچک است,این منافذ به صفاق اجازه می دهد تا بعنوان غشای دیالیز مورد استفاده قرار گیرد.خون از خلال عروق خونی به صفاق جریان یافته و از کنار منافذ عبور می کند,بنابراین آب و مواد سمی به آسانی می تواند از خلال منافذ عبور نمایند.به هنگام دیالیز حفره صفاق بعنوان مخزن مایع دیالیز مورد استفاده قرار می گیرد.

اکثر بیماران مبتلا به نارسایی کلیه می توانند با دیالیز صفاقی درمان شوند.موارد منع پزشکی خاص مانند جراحی بزرگ شکمی می تواند انجام دیالیز صفاقی را مشکل نماید.

اکثر افراد از قابلیت انعطاف و استقلال که با دیالیز صفاقی دارند,لذت می برند.افراد تحت دیالیز صفاقی می توانند زندگی طبیعی داشته باشند.تطبیق برنامه درمانی با کار,مدرسه یا برنامه سفر آسان است زیرا شما مسؤل درمان خویش هستید.