بخش جراحی


رییس بخش جراحی :  دکتر فرهادی متخصص جراحی عمومی


دکتر فرهادی


مسئول بخش : تیمور رحیمی نسب ،کارشناس پرستاریازسال 88  سرپرستار جراحی

*******

 پرسنل بخش :  7 پرستار آقا و 4 پرستار خانم  .1 نفر منشی و 4 نفر نیروی خدماتی 

 رسمی  یک نفر/ پیمانی یک نفر /  شرکتی سه نفر / طرح 5 نفر / پرستار پیام آور یک نفر 

******

 پزشکان شاغل در بخش 

متخصص جراحی عمومی ( دکترمجتبی  فرهادی - دکترمحمد رضا نامداری )

 متخصص زنان ( دکتر نسرین  منصوری - دکتر سمیه ادایی - دکتر عاطفه طهموری )

 متخصص ارولوژی ( دکتر سید امین میر صادقی )

 متخصص گوش و حلق و بینی ( دکتر حسین محمدی )

 متخصص چشم(  دکتر فرشاد آدینه وند )

تعداد تخت به تفکیک پزشکان :

 جراحی عمومی : 6 تخت   /   ENT: 4  تخت   /  چشم : 3 تخت    /   اورولوژی: 4 تخت  /   زنان : 3 تخت   / ایزوله :4 تخت

 

*****

عمل های شایع بخش جراحی :

چشم : فیکو .گل مژه .ناخنک .عمل جراحی خارج کردن اجسام خارجی.شالازیون .

ارولوژی : TUL / پروستاتکتومی / واریکوسلکتومی /خروج DJ /هیپوسپادیازیس /یورتروپلاستی/سیستوسکوپی 

زنان : افزایش BP / ماستیت / پره اکلامپسی/ Hyperemesis/ gravidarum...

ENT  : تانسیلکتومی/ کنترل خونریزی/ رینوپلاستی /سپتوپلاستی / جا اندازی بینی/ خروج اجسام خارجی   

جراحی عمومی : آپاندکتومی /کله سیستکتومی / هرنی / جراحی های انسداد روده / گچ گیری / جااندازی شکستگی 

******

فرآیند  پذیرش بیماران

 مددجویان بعد از تشکیل پرونده جهت عمل جراحی به بخش مراجعه نموده و متناسب با نوع عمل مددجو ،آزمایشات روتین و نوار قلب و CXR  و KUB  انجام می شود و آموزشهای قبل از اتاق عمل به مددجویان داده شده و توصیه می شود تا از ساعت 12 شب قبل از عمل  NPO  باشند . صبح روز عمل آموزشهای حین بستری داده شده و از مددجو تاریخچه ی قبل از اتاق عمل انجام شده و در برگه ی اتاق عمل نوشته شده و از مددجو بر حسب سن و شرایط خاص  Line   با سایز مختلف گرفته شده و بعد از هماهنگی لازم به اتاق عمل فرستاده می شود . 

*****

شرح وظایف پرستاران بخش جراحی 

تقسیم بیمار بر اساس case method باشد .

آنژیوکت بیماران دارای تاریخ و ساعت و همچنین نام فرد انجام دهنده ی پروسیجر باشد و بعد از 72 ساعت تعویض شود .

ست های سرم دارای برچسپ مشخصات بوده و بعد از 48 ساعت تعویض گردد.

نام و مشخصات هر بیمار و شماره تخت بیمار در بورد و در بالین ثبت شده باشد .

برگه ی چارت علایم حیاتی بر بالین بیمار باشد و بعد از ترخیص ضمیمه ی پرونده گردد.

تحویل هر نوع وسیله متعلق به بخش  به سایر بخش ها همراه با دریافت رسید باشد .

دادن دارو حتما با ترالی مخصوص دارو انجام  شود .

از دادن سرنگ و سر سوزن های آلوده به همراه بیماران جهت انداختن در safety box  اکیدا خودداری شود.

گزارش پرستاری با خط خوانا نوشته شود و داروهای ذکر شده در برگه گزارش پرستاری تیک زده شده و در پایان با مهر و امضا بسته شود .

 Order پزشک به دقت چک شده ،تیک زده شده و در پایان با ذکر تاریخ و ساعت انجام آن بسته شود.

جواب آزمایشات ، سونوگرافی و سایر پیگیری ها بلافاصله به پزشک مربوطه اطلاع داده شود .

برای بیماران آماده عمل علاوه بر پیگیری جواب آزمایشات ،نوار قلب و گرافی ،گروه خون نیز چک شود .

به بیماران آماده عمل نکات زیر تذکر داده شود :

الف: از ساعت  10 شب NPO  باشند.     ب: محل عمل جراحی را shave  نمایند .

ج:برگه ی آموزش قبل از عمل به بیماران داده شود .    د: ساعت 7 و 30 دقیقه صبح در بخش حضور داشته باشند .

برگه ی قبل از عمل در پرونده بیمار تکمیل گردد.

در برگه گزارش پرستاری BP  بیمار و ساعت تحویل مددجو به اتاق عمل ذکر شود .

بیماران با BP  بیشتر از 90/160 و کمتر از 60/90 OR  تحویل گرفته نشود .

هنگام تحویل مددجو به OR  موارد زیر ذکر شود : محل عمل shave  باشد.   NPO بودن یا نبودن بیمار مشخص باشد.     اتیکت مشخصات و نوع عمل جراحی داشته باشد .    وسایل اضافی و دندان مصنوعی و زیور الات نداشته باشد .

از انداختن پیستون سرنگ به داخل safety box   خودداری شود .

گزارش پرستاری و برگه ی چارت خوانا باشد .

پرونده ی بیماران ترخیص شده تحویل منشی بخش گردد.

قبل از ارسال نمونه ی آزمایشات بیماران به آزمایشگاه از بودن برچسپ مشخصات بر روی آن اطمینان حاصل شود .

 درخواست آزمایشات مطابق order  پزشک باشد و در غیر این صورت مطابق روتین بخش انجام شود .

برای بیماران بالای  40 سال نوار قلب و برای بیماران بالای60  سال علاوه بر نوار قلب ،CXR  نیز درخواست گردد.

مسئول شیفت عصر و شب بر کار و نظافت نیروهای خدماتی نظارت داشته باشد.

حضور پرستاران در شروع شیفت های کاری به موقع بوده و تحویل شیفت در بالین بیمار انجام شود.

پرستاران دارای لباس فرم مناسب و اتیکت باشند.

مسئولیت بخش در شیفت های عصر  وشب بر عهده ی مسئول شیفت می باشد. 

همکاری و مشارکت در برنامه ی اعتبار بخشی و ارتقا کیفی بیمارستان و همچنین حضور در کلاس های مربوطه برای تمامی پرسنل بخش الزام می باشد.

اطلاع رسانی  به بیماران در مورد حقوق  بیمار بستری در بخش .

تکمیل نمودن فرم خطاهای پزشکی در شیفت مربوطه در صورت بروز خطا .

همکاری با سایر بخش ها و مسولین بیمارستان

چک کردن لیست تجهیزات موحود در بخش .

توجه به داروهای پر خطر بخش. ( تمامی داروهای مخدر ، دیگوکسین ،انسولین ، ترکیبات تغذیه کامل وریدی،اولین دوز آنتی بیوتیک ها ،کلرور پتاسیم ، خون و فر آورده های خونی حتما توسط دو پرستار مهر و امضا شود . 

 رعایت 9 اصل ایمنی بیمار 

 رعایت احتیاط های استاندارد برای تمامی بیماران .

رعایت شستشوی صحیح دست قبل و بعد از دارو درمانی .

  آگاهی به موضوعات اعتبار بخشی بیمارستان .

برگه ی درخواست رادیولوژی ، اکو کاردیو گرافی ،سونوگرافی و سی تی اسکن تکمیل شده و دارای مهر بخش و پرستار 

ارسال آمار بخش ( تعداد بیماران مربوط به هر پزشک به صورت جداگانه ، تعداد بیماران آماده عمل ) به مسئول بخش .

درج تاریخ بر روی safety box  و بستن درب آن و تحویل به نیروی خدمات جهت دفع صحیح بعد از 72 ساعت مسول بخش جراحی