مرکز امحای پسماندهای پزشکی

در ضلع  شمالی بیمارستان  واقع شده با  مساحتی بالغ بر 120 متر که سال 92 با هزینه ای  بالغ بر  100 میلیون تومان جهت ساخت  ساختمان و 450 میلیون تومان بابت دستگاه اتوکلاو   3 flash   راه اندازی گردیده که هدف از تاسیس این واحد بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده  بیمارستانی است  که توسط دستگاه کاملا پیشرفته و مجهز اتوکلاو 3 flash  ( به روز ترین دستگاه حاضر در ایران) که مجهز به دو قسمت اصلی  خرد کن و استریل کردن  میباشد صورت میگیرد این دستگاه   با دمای 121 درجه سانتیگراد و فشار15 psi  پسماندهای عفونی و تیز وبرنده را بی خطر می سازد که هر گونه آلودگی هوا و نشت فاضلاب به آبهای سطحی و زیر سطحی را غیر ممکن و شیرابه آن کاملا استریل میکند صحت عملکرد دستگاه به سه روش روزانه ، هفتگی و ماهانه صورت میگیرد  که روزانه از اندیکاتور شیمیایی استفاده شده و نتایج آن در دفتری ثبت و نگهداری می شودتوسط مهندس بهداشت محیط بیمارستان .هفتگی از ویال های بیولوژیکی باسیلوس استئاروترموفیلوس استفاده و مستندات آن نگهداری می گردد. و ماهیانه هم  توسط شرکت کیفیت آزما  که آزمایشگاه  معتمد سازمان  محیط زیست می باشد مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به بیمارستان ارسال می گردد. 


پسماند پزشکی
3 flash