تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۲,۳۸۷,۴۲۱ نفر
۴,۶۲۳ نفر
۶,۲۳۹ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۸ ۱۷   کاربر ۲۴   صفحه
۰۵/۲۷ ۳۰   کاربر ۶۸   صفحه
۰۵/۲۶ ۲۴   کاربر ۴۱   صفحه
۰۵/۲۵ ۱۴   کاربر ۳۷   صفحه
۰۵/۲۴ ۱۴   کاربر ۱۶   صفحه
۰۵/۲۳ ۱۹   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۲۲ ۱۹   کاربر ۲۳   صفحه
۰۵/۲۱ ۱۰   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۲۰ ۱۸   کاربر ۳۴   صفحه
۰۵/۱۹ ۲۱   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۱۸ ۸   کاربر ۹   صفحه
۰۵/۱۷ ۲۰   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۱۶ ۱۸   کاربر ۲۳   صفحه
۰۵/۱۵ ۳۶   کاربر ۴۸   صفحه
۰۵/۱۴ ۴۵   کاربر ۵۲   صفحه
۰۵/۱۳ ۴۰   کاربر ۵۹   صفحه
۰۵/۱۲ ۳۷   کاربر ۴۶   صفحه
۰۵/۱۱ ۲۱   کاربر ۳۷   صفحه
۰۵/۱۰ ۲۶   کاربر ۳۷   صفحه
۰۵/۰۹ ۳۹   کاربر ۵۷   صفحه
۰۵/۰۸ ۴۸   کاربر ۶۸   صفحه
۰۵/۰۷ ۴۰   کاربر ۷۶   صفحه
۰۵/۰۶ ۳۵   کاربر ۴۷   صفحه
۰۵/۰۵ ۲۸   کاربر ۵۳   صفحه
۰۵/۰۴ ۳۱   کاربر ۳۴   صفحه
۰۵/۰۳ ۵۱   کاربر ۷۱   صفحه
۰۵/۰۲ ۵۲   کاربر ۹۳   صفحه
۰۵/۰۱ ۲۹   کاربر ۳۷   صفحه
۰۴/۳۱ ۳۴   کاربر ۸۲   صفحه
۰۴/۳۰ ۴۷   کاربر ۶۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۱۵۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۱۲۶ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۴۶ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۰۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۲ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۹۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۳۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۵۳۳ ۵ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۸۴۴ ۹ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۷۵۴ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۰۳ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۸۸۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۶۷۸ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۷۶۸ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۴۴۱ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۳۶۸ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۲۱۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۶۰۲ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۱۱۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۶۵۰ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۴۱۵ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۶۶۸ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۷۸۷ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۳۲۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸۶۷,۳۱۹ ۳۷ %
ZZZ
ZZZ
۴۱۶,۷۲۷ ۱۸ %
USA
USA
۳۷۴,۵۵۳ ۱۶ %
DEU
DEU
۲۰۹,۷۶۰ ۹ %
ROM
ROM
۱۲۲,۳۳۹ ۵ %
GBR
GBR
۵۶,۱۵۸ ۲ %
RUS
RUS
۵۲,۷۱۹ ۲ %
FRA
FRA
۴۵,۹۶۵ ۲ %
CHN
CHN
۴۵,۹۱۷ ۲ %
JPN
JPN
۲۱,۷۸۴ ۱ %
CAN
CAN
۲۰,۹۲۱ ۱ %
DNK
DNK
۱۷,۱۵۰ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۰۵۸ ۱ %
UKR
UKR
۱۵,۶۹۴ ۱ %
NLD
NLD
۹,۶۰۵ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۷۳ ۰ %
BLR
BLR
۶,۵۹۶ ۰ %
AUS
AUS
۶,۴۰۳ ۰ %
KOR
KOR
۵,۵۲۹ ۰ %
GRC
GRC
۵,۱۱۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۳,۷۷۵ ۷۵ %
Firefox
Firefox
۱,۴۷۳ ۸ %
Safari
Safari
۱,۰۰۲ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۶۹۹ ۴ %
Other
Other
۵۱۵ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۶۳ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۷۳ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۳۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۱۶ ۱ %
Opera
Opera
۶۸ ۰ %
Edge
Edge
۵۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۴۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۲,۲۳۵ ۶۸ %
Windows 7 ۱,۸۸۷ ۱۰ %
iOS ۹۹۱ ۵ %
Other ۸۸۲ ۵ %
Windows 10 ۶۸۹ ۴ %
Windows 8 ۵۷۹ ۳ %
Android ۵۰۷ ۳ %
Vista ۲۱۴ ۱ %
XP ۱۳۷ ۱ %
Windows 2003 ۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۵۲
نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۴۳
بیمارستان جوانرود ۲۸
سامانه نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۴
بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۰
سایت نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۱۶
سامانه نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۱۲
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان جوانرود ۱۲
nobat.kums.ac.ir ۹
سایت نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۸
نوبت بیمارستان جوانرود ۷
سایت بیمارستان جوانرود ۶
سایت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۶
دکتر روناک احمدی ۶
0 ۵
نوبت گیری بیمارستان جوانرود ۵
تست srt گوش ۵
راهنمای اپراتوری شنوایی سنجی ۴
سامانه نوبت دهی درمانگاه انصار جوانرود ۴
جایگاه سازمانی کاردان رادیولوژی ۴
نوبت دهی ۴
فرم عملکرد دیالیز خونی ۴
سیستم نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
نوبت دهی بیمارستان.جوانرود ۴
برگه چارت علایم حیاتی ccu ۴
سامانه نوبت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
حمید مظفری ۳
اورژانس جوانرود ۳
جوانروداورژانس ۳
اورژانس ۳
دستگاه دیالیز بی بران ۳
بازدیدارش لهونی ازبیمارستان حضرت رسول ۳
رزیم بیماران دیالیز ۳
چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
نوبت ۳
نوار مغز ۳
شنوایی سنجی ۳
srt در شنوایی سنجی ۳
محسن پورطلایی ۳
مختار نادری سنوگرافی جوانرود ۳
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۳
سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۳
nobat.kums.ac.i ۳
نوبت دهی بیمارستان.حضرت رسول جوانرود ۳
دکتر طهموری زنان در جوانرود ۳
sdsشنوایی یعنی چه؟ ۳
دکتر میرصادقی اورولوژی کرمانشاه ۳
سایت درمانگاه بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲
متخصص چشم ۲