تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۸,۸۵۵,۰۰۸ نفر
۲,۸۰۰ نفر
۹,۵۸۶ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۰۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۰۳ ۱۴   کاربر ۱۵   صفحه
۰۴/۰۲ ۲۳   کاربر ۳۹   صفحه
۰۴/۰۱ ۱۹   کاربر ۳۰   صفحه
۰۳/۳۱ ۱۴   کاربر ۳۰   صفحه
۰۳/۳۰ ۲۵   کاربر ۵۳   صفحه
۰۳/۲۹ ۱۸   کاربر ۲۷   صفحه
۰۳/۲۸ ۱۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۳/۲۷ ۱۳۷   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۳/۲۶ ۳۰   کاربر ۶۸   صفحه
۰۳/۲۵ ۲۴   کاربر ۶۰   صفحه
۰۳/۲۴ ۲۹   کاربر ۳۲   صفحه
۰۳/۲۳ ۱۷   کاربر ۲۱   صفحه
۰۳/۲۲ ۲۷   کاربر ۴۵   صفحه
۰۳/۲۱ ۸   کاربر ۹   صفحه
۰۳/۲۰ ۱۴   کاربر ۱۸   صفحه
۰۳/۱۹ ۱۳   کاربر ۲۸   صفحه
۰۳/۱۸ ۲۱   کاربر ۳۵   صفحه
۰۳/۱۷ ۲۸   کاربر ۴۲   صفحه
۰۳/۱۶ ۵   کاربر ۱۰   صفحه
۰۳/۱۵ ۱۲   کاربر ۱۳   صفحه
۰۳/۱۴ ۸۷   کاربر ۹۰   صفحه
۰۳/۱۳ ۹   کاربر ۳۹   صفحه
۰۳/۱۲ ۲۱   کاربر ۲۳   صفحه
۰۳/۱۱ ۱۶   کاربر ۲۸   صفحه
۰۳/۱۰ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۳/۰۹ ۱۸   کاربر ۴۲   صفحه
۰۳/۰۸ ۱۸   کاربر ۳۴   صفحه
۰۳/۰۷ ۹   کاربر ۱۱   صفحه
۰۳/۰۶ ۱۱   کاربر ۱۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۹۶۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۰۶۶ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۳۳۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۰۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۸۴۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۱۸۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۷۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۶۳۶ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۳,۹۱۶ ۷ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳,۲۱۰ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳,۱۳۲ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳,۷۳۵ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳,۳۲۲ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳,۰۹۰ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۷۰۱ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲,۶۴۵ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲,۶۵۱ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲,۶۴۰ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲,۱۴۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲,۹۰۷ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۷۴۴ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳,۰۷۰ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳,۰۱۶ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۵۲۶ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۵۰۴,۴۱۷ ۴۱ %
ZZZ
ZZZ
۱,۲۲۴,۵۷۳ ۱۴ %
USA
USA
۱,۰۶۸,۹۳۹ ۱۲ %
ROM
ROM
۷۳۵,۱۸۴ ۹ %
DEU
DEU
۶۲۶,۹۰۴ ۷ %
SWE
SWE
۳۳۳,۷۰۲ ۴ %
CHN
CHN
۲۲۰,۷۲۲ ۳ %
GBR
GBR
۱۸۴,۳۲۴ ۲ %
RUS
RUS
۱۶۰,۱۸۲ ۲ %
JPN
JPN
۱۳۱,۱۲۹ ۲ %
TUR
TUR
۷۳,۴۹۲ ۱ %
FRA
FRA
۶۱,۶۳۲ ۱ %
UKR
UKR
۶۱,۴۹۴ ۱ %
DNK
DNK
۵۷,۹۹۶ ۱ %
CAN
CAN
۴۱,۸۴۴ ۰ %
SEN
SEN
۳۷,۷۶۴ ۰ %
NLD
NLD
۳۰,۹۵۹ ۰ %
POL
POL
۲۷,۱۶۳ ۰ %
AUS
AUS
۲۲,۵۵۵ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۷۳۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۴,۵۸۸ ۶۶ %
Firefox
Firefox
۶,۴۱۹ ۱۷ %
Safari
Safari
۱,۸۸۶ ۵ %
Other
Other
۱,۴۱۸ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۱,۰۴۶ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۳۷ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۹۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۳۳ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۸۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵۷ ۰ %
Opera
Opera
۱۰۸ ۰ %
Edge
Edge
۹۳ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۹,۰۹۳ ۵۸ %
Windows 7 ۴,۳۶۰ ۱۳ %
Windows 10 ۲,۳۶۶ ۷ %
Other ۲,۱۲۸ ۶ %
iOS ۱,۸۴۵ ۶ %
Windows 8 ۱,۵۳۶ ۵ %
Vista ۷۰۹ ۲ %
Android ۶۷۷ ۲ %
XP ۲۸۴ ۱ %
Windows 2003 ۵ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۵۵
نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۴۵
بیمارستان جوانرود ۳۴
سامانه نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۵
بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۴
سایت نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۱۶
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان جوانرود ۱۴
سامانه نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۱۳
تست srt گوش ۱۳
دکتر روناک احمدی ۱۲
مذهب مردم جوانرود ۱۱
nobat.kums.ac.ir ۹
سایت نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۸
نوبت بیمارستان جوانرود ۸
سایت بیمارستان جوانرود ۷
تست srt ۷
سایت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۶
0 ۶
srt در شنوایی سنجی ۶
دکتر جهانگیر دولتشاهی متخصص ارتوپد ۶
نوبت گیری بیمارستان جوانرود ۵
سامانه نوبت دهی درمانگاه انصار جوانرود ۴
راهنمای اپراتوری شنوایی سنجی ۴
جایگاه سازمانی کاردان رادیولوژی ۴
نوبت دهی ۴
دستگاه دیالیز بی بران ۴
فرم عملکرد دیالیز خونی ۴
نوار مغز ۴
شنوایی سنجی ۴
سیستم نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
نوبت دهی بیمارستان.جوانرود ۴
برگه چارت علایم حیاتی ccu ۴
سامانه نوبت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
دکتر دولتشاهی متخصص ارتوپد ۴
فرم sds ۴
نگار وهابی ۴
شیوا ۴
تست ادیومتری گفتاری ۴
حمید مظفری ۳
اورژانس جوانرود ۳
جوانروداورژانس ۳
اورژانس ۳
جوانرود ۳
بازدیدارش لهونی ازبیمارستان حضرت رسول ۳
رزیم بیماران دیالیز ۳
چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
دستگاه دیالیز نیپرو ۳
نوبت ۳
دکتر مولود حسینی ۳