تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۲,۴۰۷,۶۹۳ نفر
۱,۴۶۹ نفر
۴,۳۳۳ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۰۲ ۵   کاربر ۱۴   صفحه
۰۶/۰۱ ۲۲   کاربر ۳۷   صفحه
۰۵/۳۱ ۴۷   کاربر ۱۱۰   صفحه
۰۵/۳۰ ۱۴   کاربر ۱۷   صفحه
۰۵/۲۹ ۱۶   کاربر ۱۷   صفحه
۰۵/۲۸ ۲۱   کاربر ۳۳   صفحه
۰۵/۲۷ ۳۰   کاربر ۶۸   صفحه
۰۵/۲۶ ۲۴   کاربر ۴۱   صفحه
۰۵/۲۵ ۱۴   کاربر ۳۷   صفحه
۰۵/۲۴ ۱۴   کاربر ۱۶   صفحه
۰۵/۲۳ ۱۹   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۲۲ ۱۹   کاربر ۲۳   صفحه
۰۵/۲۱ ۱۰   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۲۰ ۱۸   کاربر ۳۴   صفحه
۰۵/۱۹ ۲۱   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۱۸ ۸   کاربر ۹   صفحه
۰۵/۱۷ ۲۰   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۱۶ ۱۸   کاربر ۲۳   صفحه
۰۵/۱۵ ۳۶   کاربر ۴۸   صفحه
۰۵/۱۴ ۴۵   کاربر ۵۲   صفحه
۰۵/۱۳ ۴۰   کاربر ۵۹   صفحه
۰۵/۱۲ ۳۷   کاربر ۴۶   صفحه
۰۵/۱۱ ۲۱   کاربر ۳۷   صفحه
۰۵/۱۰ ۲۶   کاربر ۳۷   صفحه
۰۵/۰۹ ۳۹   کاربر ۵۷   صفحه
۰۵/۰۸ ۴۸   کاربر ۶۸   صفحه
۰۵/۰۷ ۴۰   کاربر ۷۶   صفحه
۰۵/۰۶ ۳۵   کاربر ۴۷   صفحه
۰۵/۰۵ ۲۸   کاربر ۵۳   صفحه
۰۵/۰۴ ۳۱   کاربر ۳۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۱۶۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۱۳۲ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۵۱ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۰۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۳ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۰۰ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۳۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۵۳۶ ۵ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۸۵۴ ۹ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۷۵۹ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۰۴ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۸۹۴ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۶۸۳ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۷۷۷ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۴۴۵ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۳۸۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۲۳۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۶۱۷ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۱۲۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۶۶۸ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۴۲۷ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۶۷۷ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۸۰۴ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۳۳۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸۷۵,۳۳۸ ۳۷ %
ZZZ
ZZZ
۴۱۹,۴۱۶ ۱۸ %
USA
USA
۳۷۷,۲۵۱ ۱۶ %
DEU
DEU
۲۱۱,۸۳۵ ۹ %
ROM
ROM
۱۲۳,۸۳۴ ۵ %
GBR
GBR
۵۶,۵۳۳ ۲ %
RUS
RUS
۵۳,۴۶۵ ۲ %
CHN
CHN
۴۶,۱۷۵ ۲ %
FRA
FRA
۴۶,۱۵۸ ۲ %
JPN
JPN
۲۲,۰۸۵ ۱ %
CAN
CAN
۲۰,۹۸۸ ۱ %
DNK
DNK
۱۷,۳۲۷ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۰۵۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۵,۸۶۵ ۱ %
NLD
NLD
۹,۶۷۴ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۷۳ ۰ %
BLR
BLR
۶,۶۰۱ ۰ %
AUS
AUS
۶,۴۴۹ ۰ %
KOR
KOR
۵,۵۴۶ ۰ %
GRC
GRC
۵,۱۵۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۳,۸۵۳ ۷۵ %
Firefox
Firefox
۱,۴۷۹ ۸ %
Safari
Safari
۱,۰۰۶ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۷۰۰ ۴ %
Other
Other
۵۱۷ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۶۳ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۸۹ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۳۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۱۶ ۱ %
Opera
Opera
۶۸ ۰ %
Edge
Edge
۵۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۴۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۲,۳۰۴ ۶۷ %
Windows 7 ۱,۹۰۲ ۱۰ %
iOS ۹۹۵ ۵ %
Other ۸۸۵ ۵ %
Windows 10 ۶۹۰ ۴ %
Windows 8 ۵۸۰ ۳ %
Android ۵۱۲ ۳ %
Vista ۲۲۲ ۱ %
XP ۱۳۸ ۱ %
Windows 2003 ۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۵۲
نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۴۴
بیمارستان جوانرود ۲۸
سامانه نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۴
بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۰
سایت نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۱۶
سامانه نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۱۲
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان جوانرود ۱۲
nobat.kums.ac.ir ۹
سایت نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۸
نوبت بیمارستان جوانرود ۸
سایت بیمارستان جوانرود ۶
سایت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۶
دکتر روناک احمدی ۶
تست srt گوش ۶
0 ۵
نوبت گیری بیمارستان جوانرود ۵
راهنمای اپراتوری شنوایی سنجی ۴
سامانه نوبت دهی درمانگاه انصار جوانرود ۴
جایگاه سازمانی کاردان رادیولوژی ۴
نوبت دهی ۴
دستگاه دیالیز بی بران ۴
فرم عملکرد دیالیز خونی ۴
سیستم نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
نوبت دهی بیمارستان.جوانرود ۴
برگه چارت علایم حیاتی ccu ۴
سامانه نوبت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
حمید مظفری ۳
اورژانس جوانرود ۳
جوانروداورژانس ۳
اورژانس ۳
بازدیدارش لهونی ازبیمارستان حضرت رسول ۳
رزیم بیماران دیالیز ۳
چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
نوبت ۳
نوار مغز ۳
شنوایی سنجی ۳
srt در شنوایی سنجی ۳
محسن پورطلایی ۳
مختار نادری سنوگرافی جوانرود ۳
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۳
سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۳
nobat.kums.ac.i ۳
نوبت دهی بیمارستان.حضرت رسول جوانرود ۳
دکتر طهموری زنان در جوانرود ۳
sdsشنوایی یعنی چه؟ ۳
دکتر میرصادقی اورولوژی کرمانشاه ۳
سایت درمانگاه بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲
متخصص چشم ۲