تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۲۱,۰۹۸,۵۵۷ نفر
۱۷,۱۳۸ نفر
۱۷,۸۶۸ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

44.200.171.74
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۳ ۱۹   کاربر ۱۹   صفحه
۰۵/۲۲ ۲۲   کاربر ۲۴   صفحه
۰۵/۲۱ ۱۱   کاربر ۸۰   صفحه
۰۵/۲۰ ۲۰   کاربر ۳۲   صفحه
۰۵/۱۹ ۳۴   کاربر ۵۵   صفحه
۰۵/۱۸ ۴۵   کاربر ۷۹   صفحه
۰۵/۱۷ ۲۷   کاربر ۲۹   صفحه
۰۵/۱۶ ۱۳   کاربر ۱۵   صفحه
۰۵/۱۵ ۱۰   کاربر ۲۳   صفحه
۰۵/۱۴ ۷   کاربر ۱۱   صفحه
۰۵/۱۳ ۱۴   کاربر ۲۸   صفحه
۰۵/۱۲ ۳۵   کاربر ۶۵   صفحه
۰۵/۱۱ ۳۶   کاربر ۵۲   صفحه
۰۵/۱۰ ۷   کاربر ۱۲   صفحه
۰۵/۰۹ ۲۹   کاربر ۳۶   صفحه
۰۵/۰۸ ۱۸   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۰۷ ۱۲   کاربر ۱۳   صفحه
۰۵/۰۶ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۵/۰۵ ۱۳   کاربر ۱۴   صفحه
۰۵/۰۴ ۲۲   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۰۳ ۲۹   کاربر ۳۸   صفحه
۰۵/۰۲ ۱۵   کاربر ۳۶   صفحه
۰۵/۰۱ ۱۴   کاربر ۱۵   صفحه
۰۴/۳۱ ۷   کاربر ۱۴   صفحه
۰۴/۳۰ ۱۰   کاربر ۲۴   صفحه
۰۴/۲۹ ۱۴   کاربر ۱۶   صفحه
۰۴/۲۸ ۱۴   کاربر ۲۰   صفحه
۰۴/۲۷ ۹   کاربر ۱۱   صفحه
۰۴/۲۶ ۱۴   کاربر ۲۰   صفحه
۰۴/۲۵ ۳۴   کاربر ۴۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵,۱۹۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۵۱۳ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۸۴۰ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۷۸۷ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۹۹۶ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۴,۲۵۷ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۴,۰۰۵ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۶,۰۱۳ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۶,۷۷۶ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶,۳۸۵ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵,۸۰۴ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶,۷۹۹ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶,۷۲۷ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷,۳۴۲ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵,۵۳۰ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵,۸۲۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۱۱۳ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵,۷۸۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵,۴۹۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵,۶۴۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵,۶۳۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵,۵۵۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶,۳۱۷ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵,۳۷۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
SWE
SWE
۶,۹۶۸,۵۶۱ ۳۴ %
IRN
IRN
۶,۵۸۳,۶۸۵ ۳۲ %
ZZZ
نامشخص
۱,۷۵۳,۶۴۶ ۸ %
USA
USA
۱,۵۱۰,۸۷۴ ۷ %
ROM
ROM
۱,۳۱۷,۱۸۴ ۶ %
DEU
DEU
۹۶۶,۶۲۶ ۵ %
JPN
JPN
۲۹۷,۹۰۲ ۱ %
CHN
CHN
۲۶۵,۶۸۴ ۱ %
GBR
GBR
۲۴۳,۳۲۰ ۱ %
RUS
RUS
۲۲۲,۴۸۳ ۱ %
DNK
DNK
۹۶,۴۳۴ ۰ %
TUR
TUR
۷۹,۱۰۵ ۰ %
POL
POL
۷۲,۴۷۰ ۰ %
UKR
UKR
۷۲,۱۷۲ ۰ %
FRA
FRA
۶۹,۰۶۲ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۱۲ ۰ %
CAN
CAN
۵۲,۸۵۱ ۰ %
AUS
AUS
۴۷,۴۳۶ ۰ %
NLD
NLD
۳۹,۲۵۰ ۰ %
ESP
ESP
۳۵,۵۶۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۷۱,۹۷۶ ۶۶ %
Chrome
Chrome
۳۰,۰۰۹ ۲۷ %
Safari
Safari
۲,۳۱۰ ۲ %
Other
Other
۱,۵۸۱ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۱,۱۴۶ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۸۹۴ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۳۳ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۱۰ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۶۲ ۰ %
Opera
Opera
۱۶۹ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۶۱ ۰ %
Edge
Edge
۱۲۱ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۲,۶۹۷ ۵۸ %
Windows 7 ۴,۸۵۴ ۱۲ %
Windows 10 ۳,۱۰۴ ۸ %
Other ۲,۳۹۶ ۶ %
iOS ۲,۲۴۸ ۶ %
Windows 8 ۱,۹۶۷ ۵ %
Vista ۸۰۰ ۲ %
Android ۷۵۴ ۲ %
XP ۵۷۳ ۱ %
Windows 2003 ۹ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۵۵
نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۴۵
بیمارستان جوانرود ۳۴
سامانه نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۵
بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۴
سایت نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۱۶
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان جوانرود ۱۴
سامانه نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۱۳
تست srt گوش ۱۳
دکتر روناک احمدی ۱۲
مذهب مردم جوانرود ۱۱
nobat.kums.ac.ir ۹
سایت نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۸
نوبت بیمارستان جوانرود ۸
تست srt ۷
سایت بیمارستان جوانرود ۷
دکتر جهانگیر دولتشاهی متخصص ارتوپد ۷
جوانرود ۶
سایت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۶
0 ۶
srt در شنوایی سنجی ۶
نوبت گیری بیمارستان جوانرود ۵
سامانه نوبت دهی درمانگاه انصار جوانرود ۴
راهنمای اپراتوری شنوایی سنجی ۴
جایگاه سازمانی کاردان رادیولوژی ۴
نوبت دهی ۴
دستگاه دیالیز بی بران ۴
فرم عملکرد دیالیز خونی ۴
نوار مغز ۴
شنوایی سنجی ۴
سیستم نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
نوبت دهی بیمارستان.جوانرود ۴
برگه چارت علایم حیاتی ccu ۴
سامانه نوبت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
دکتر دولتشاهی متخصص ارتوپد ۴
فرم sds ۴
نگار وهابی ۴
شیوا ۴
تست ادیومتری گفتاری ۴
حمید مظفری ۳
اورژانس جوانرود ۳
جوانروداورژانس ۳
اورژانس ۳
بازدیدارش لهونی ازبیمارستان حضرت رسول ۳
رزیم بیماران دیالیز ۳
چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
دستگاه دیالیز نیپرو ۳
نوبت ۳
دکتر مولود حسینی ۳