تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۱۶,۳۹۲,۹۳۸ نفر
۱۱,۰۹۵ نفر
۱۱,۸۴۶ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

34.239.160.86
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۹ ۱۴   کاربر ۱۵   صفحه
۰۶/۲۸ ۱۷   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۸   کاربر ۷۵   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۰   کاربر ۱۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۷   کاربر ۲۰   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۶   کاربر ۱۷   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۷   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۲۲ ۷۱۰   کاربر ۷۵۱   صفحه
۰۶/۲۱ ۶,۵۰۰   کاربر ۶,۵۰۵   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۹۸   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۶/۱۹ ۳۱۷   کاربر ۳۲۰   صفحه
۰۶/۱۸ ۴۴۷   کاربر ۴۵۹   صفحه
۰۶/۱۷ ۷۶   کاربر ۷۹   صفحه
۰۶/۱۶ ۳۷۱   کاربر ۳۸۲   صفحه
۰۶/۱۵ ۲۳   کاربر ۴۶   صفحه
۰۶/۱۴ ۲۹   کاربر ۳۱   صفحه
۰۶/۱۳ ۷۱   کاربر ۹۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۲۱   کاربر ۳۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۵   کاربر ۲۲   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۷   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۰۹ ۱۸۰   کاربر ۱۹۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۳۱۳   کاربر ۳۳۳   صفحه
۰۶/۰۷ ۶,۳۶۶   کاربر ۶,۳۷۲   صفحه
۰۶/۰۶ ۷,۴۱۴   کاربر ۷,۴۱۸   صفحه
۰۶/۰۵ ۵,۷۰۶   کاربر ۵,۷۰۹   صفحه
۰۶/۰۴ ۴,۱۳۶   کاربر ۴,۱۴۶   صفحه
۰۶/۰۳ ۲,۹۷۱   کاربر ۲,۹۷۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۵,۶۳۱   کاربر ۵,۶۳۴   صفحه
۰۶/۰۱ ۳,۲۹۹   کاربر ۳,۳۰۰   صفحه
۰۵/۳۱ ۲,۸۷۷   کاربر ۲,۸۸۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴,۸۴۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۱۸۰ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۳۳۲ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۶۳۰ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۸۷۹ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۴,۱۸۹ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۵۸۴ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۵۰۰ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۶,۴۸۱ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶,۰۲۷ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵,۲۴۳ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶,۳۰۷ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶,۲۸۰ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶,۹۴۵ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵,۰۸۴ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵,۳۹۲ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵,۶۳۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵,۴۷۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵,۱۳۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵,۲۴۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵,۲۷۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵,۰۶۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵,۶۴۵ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴,۹۱۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
SWE
SWE
۶,۹۱۰,۲۲۸ ۴۳ %
IRN
IRN
۴,۰۲۱,۱۶۴ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۱,۳۱۲,۸۹۸ ۸ %
USA
USA
۱,۱۲۵,۱۰۸ ۷ %
ROM
ROM
۸۴۹,۹۱۵ ۵ %
DEU
DEU
۶۷۹,۲۳۲ ۴ %
CHN
CHN
۲۲۸,۴۰۱ ۱ %
GBR
GBR
۲۰۳,۴۷۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۲,۵۸۲ ۱ %
JPN
JPN
۱۶۵,۰۰۱ ۱ %
TUR
TUR
۷۴,۳۲۰ ۰ %
UKR
UKR
۶۴,۴۶۶ ۰ %
DNK
DNK
۶۴,۳۹۵ ۰ %
FRA
FRA
۶۳,۲۵۰ ۰ %
SEN
SEN
۵۴,۳۸۵ ۰ %
CAN
CAN
۴۴,۵۹۴ ۰ %
NLD
NLD
۳۲,۴۵۱ ۰ %
POL
POL
۲۸,۸۹۵ ۰ %
AUS
AUS
۲۶,۴۳۸ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۹۱۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۷۰,۷۷۲ ۶۹ %
Chrome
Chrome
۲۵,۹۱۰ ۲۵ %
Safari
Safari
۱,۹۹۴ ۲ %
Other
Other
۱,۴۵۲ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۱,۰۷۹ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۶۹ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۰۱ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۳۳ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۸۴ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵۸ ۰ %
Opera
Opera
۱۲۱ ۰ %
Edge
Edge
۹۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۰,۰۳۹ ۵۸ %
Windows 7 ۴,۴۵۴ ۱۳ %
Windows 10 ۲,۴۴۹ ۷ %
Other ۲,۱۸۲ ۶ %
iOS ۱,۹۴۹ ۶ %
Windows 8 ۱,۶۵۷ ۵ %
Vista ۷۲۶ ۲ %
Android ۶۹۵ ۲ %
XP ۳۰۴ ۱ %
Windows 2003 ۸ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۵۵
نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۴۵
بیمارستان جوانرود ۳۴
سامانه نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۵
بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۴
سایت نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۱۶
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان جوانرود ۱۴
سامانه نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۱۳
تست srt گوش ۱۳
دکتر روناک احمدی ۱۲
مذهب مردم جوانرود ۱۱
nobat.kums.ac.ir ۹
سایت نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۸
نوبت بیمارستان جوانرود ۸
سایت بیمارستان جوانرود ۷
تست srt ۷
سایت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۶
0 ۶
srt در شنوایی سنجی ۶
دکتر جهانگیر دولتشاهی متخصص ارتوپد ۶
نوبت گیری بیمارستان جوانرود ۵
سامانه نوبت دهی درمانگاه انصار جوانرود ۴
راهنمای اپراتوری شنوایی سنجی ۴
جایگاه سازمانی کاردان رادیولوژی ۴
نوبت دهی ۴
دستگاه دیالیز بی بران ۴
جوانرود ۴
فرم عملکرد دیالیز خونی ۴
نوار مغز ۴
شنوایی سنجی ۴
سیستم نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
نوبت دهی بیمارستان.جوانرود ۴
برگه چارت علایم حیاتی ccu ۴
سامانه نوبت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
دکتر دولتشاهی متخصص ارتوپد ۴
فرم sds ۴
نگار وهابی ۴
شیوا ۴
تست ادیومتری گفتاری ۴
حمید مظفری ۳
اورژانس جوانرود ۳
جوانروداورژانس ۳
اورژانس ۳
بازدیدارش لهونی ازبیمارستان حضرت رسول ۳
رزیم بیماران دیالیز ۳
چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
دستگاه دیالیز نیپرو ۳
نوبت ۳
دکتر مولود حسینی ۳