تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۵,۴۵۳,۴۰۸ نفر
۱۱,۹۶۴ نفر
۹,۶۷۹ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۱۰۵   کاربر ۱۲۳   صفحه
۰۶/۲۹ ۲۹   کاربر ۴۰   صفحه
۰۶/۲۸ ۱۵   کاربر ۱۷   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۹   کاربر ۲۶   صفحه
۰۶/۲۶ ۲۴   کاربر ۶۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۴   کاربر ۲۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۲۷   کاربر ۴۸   صفحه
۰۶/۲۳ ۲۶   کاربر ۳۶   صفحه
۰۶/۲۲ ۲۶   کاربر ۳۶   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۸   کاربر ۴۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲۳   کاربر ۲۶   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۵   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۵   کاربر ۴۰   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۹   کاربر ۲۶   صفحه
۰۶/۱۶ ۷   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۲۹   کاربر ۳۶   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۲   کاربر ۱۶   صفحه
۰۶/۱۳ ۸   کاربر ۱۳   صفحه
۰۶/۱۲ ۷   کاربر ۱۵   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۶/۱۰ ۲۳   کاربر ۴۷   صفحه
۰۶/۰۹ ۶   کاربر ۱۵   صفحه
۰۶/۰۸ ۸   کاربر ۵۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۱۰۹   کاربر ۱۰۹   صفحه
۰۶/۰۶ ۱۲   کاربر ۱۵   صفحه
۰۶/۰۵ ۲۲   کاربر ۷۱   صفحه
۰۶/۰۴ ۲۲   کاربر ۲۵   صفحه
۰۶/۰۳ ۲۰   کاربر ۳۳   صفحه
۰۶/۰۲ ۲۸   کاربر ۲۹   صفحه
۰۶/۰۱ ۱۹   کاربر ۲۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۶۰۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۴۸۷ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۹۲۹ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۶۸ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۳۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۷۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۲۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۷۷۴ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۳,۳۶۰ ۷ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۴۷۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۵۰۳ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۹۹۲ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۴۵۶ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۴۷۴ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۰۷۷ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲,۰۳۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۸۳۹ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲,۱۲۹ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۶۰۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲,۱۷۶ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۱۸۰ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۴۱۷ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲,۵۸۵ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۰۴۸ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۰۹۰,۳۳۱ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۸۸۴,۳۸۷ ۱۷ %
USA
USA
۷۴۸,۴۲۹ ۱۴ %
DEU
DEU
۴۴۲,۵۶۶ ۸ %
ROM
ROM
۳۶۷,۵۱۵ ۷ %
CHN
CHN
۱۵۹,۳۰۳ ۳ %
GBR
GBR
۱۰۸,۹۲۸ ۲ %
RUS
RUS
۱۰۶,۶۷۶ ۲ %
JPN
JPN
۱۰۳,۷۶۰ ۲ %
FRA
FRA
۵۷,۵۴۰ ۱ %
DNK
DNK
۳۷,۵۵۸ ۱ %
UKR
UKR
۳۶,۴۰۹ ۱ %
CAN
CAN
۳۲,۷۱۵ ۱ %
TUR
TUR
۲۷,۷۶۰ ۱ %
NLD
NLD
۱۸,۹۶۹ ۰ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۱ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۵۹۹ ۰ %
AUS
AUS
۱۲,۵۰۳ ۰ %
ITA
ITA
۱۰,۲۴۱ ۰ %
KOR
KOR
۱۰,۲۲۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۹,۹۲۲ ۷۳ %
Firefox
Firefox
۲,۲۲۴ ۸ %
Safari
Safari
۱,۴۹۷ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۹۴۳ ۳ %
Other
Other
۹۱۵ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۷۸ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۷۲ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۷۶ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۷۲ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۴۴ ۱ %
Edge
Edge
۸۷ ۰ %
Opera
Opera
۸۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۶,۳۸۸ ۶۱ %
Windows 7 ۳,۰۰۶ ۱۱ %
Windows 10 ۱,۸۲۲ ۷ %
Other ۱,۵۷۱ ۶ %
iOS ۱,۴۷۸ ۶ %
Windows 8 ۹۹۸ ۴ %
Vista ۶۴۲ ۲ %
Android ۶۱۹ ۲ %
XP ۲۱۶ ۱ %
Windows 2003 ۳ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۵۵
نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۴۵
بیمارستان جوانرود ۳۳
سامانه نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۵
بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۲۳
سایت نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۱۶
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان جوانرود ۱۴
سامانه نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۱۳
تست srt گوش ۱۳
nobat.kums.ac.ir ۹
سایت نوبت دهی بیمارستان جوانرود ۸
نوبت بیمارستان جوانرود ۸
سایت بیمارستان جوانرود ۷
تست srt ۶
سایت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۶
0 ۶
دکتر روناک احمدی ۶
srt در شنوایی سنجی ۵
نوبت گیری بیمارستان جوانرود ۵
سامانه نوبت دهی درمانگاه انصار جوانرود ۴
راهنمای اپراتوری شنوایی سنجی ۴
جایگاه سازمانی کاردان رادیولوژی ۴
نوبت دهی ۴
دستگاه دیالیز بی بران ۴
فرم عملکرد دیالیز خونی ۴
نوار مغز ۴
سیستم نوبت دهی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
نوبت دهی بیمارستان.جوانرود ۴
برگه چارت علایم حیاتی ccu ۴
سامانه نوبت بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۴
فرم sds ۴
مذهب مردم جوانرود ۴
نگار وهابی ۴
حمید مظفری ۳
اورژانس جوانرود ۳
جوانروداورژانس ۳
اورژانس ۳
جوانرود ۳
بازدیدارش لهونی ازبیمارستان حضرت رسول ۳
رزیم بیماران دیالیز ۳
چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
دستگاه دیالیز نیپرو ۳
نوبت ۳
شنوایی سنجی ۳
دکتر مولود حسینی ۳
محسن پورطلایی ۳
مختار نادری سنوگرافی جوانرود ۳
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۳
سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان حضرت رسول جوانرود ۳