صفحه نخست

معرفی شهرستان جوانرود

معرفی بیمارستان

تاریخچه و مشخصات بیمارستان

نقشه و راهنمای طبقات بیمارستان

رسالت و چشم انداز و ارزشها

چارت سازمانی

منشور اخلاقی کارکنان

امکانات

گواهینامه و لوح های افتخار

ریاست و مدیریت بیمارستان

ریاست

مدیر

lمدیر بیمارستان

چارت ستاد بحران

دفتر پرستاری

مترون

سوپروایزر بالینی

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر کنترل عفونت

اعتباربخشی و حاکمیت بالینی

بهبود کیفیت

نتایج نظرسنجی ها

منشور احقوق بیمار

RCA

FMEA

فرآیندهای بیمارستانی

فرآیندهای بالینی

فرآیندهای غیر بالینی

کمیته های بیمارستانی

کمیته ها

اعضای کمیته ها

اهداف و عملکرد کمیته ها

پزشکان

پزشکان متخصص

پزشکان عمومی

بخش ها

اورژانس

اتاق عمل

اتاق های عمل

ریکاوری

CSR

زایشگاه

POST PARTUM

زایشگاه

ICU - CCU

ICU - CCU

POST CCU

زنان ،کودکان و نوزادان

جراحی

بخش داخلی

دیالیز

پاراکلینیکی

آزمایشکاه

پاتولوژی

بانک خون

رادیولوژی و سونوگرافی

سی تی اسکن

فیزیوتراپی

تغذیه

آندوسکوپی

بینای سنجی

شنوایی سنجی

گفتار درمانی

کاردرمانی

EEG

درمانگاههای تخصصی

برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی

اکو و تست ورزش

درمانگاه قلب

درمانگاه زنان و زایمان

درمانگاه داخلی

درمانگاه اعصاب و روان (روانپزشکی )

درمانگاه جراحی عمومی

درمانگاه چشم پزشکی

درمانگاه کلیه و مجاری ادرار

درمانگاه کودکان و نوزادان

درمانگاه گوش و حلق و بینی

درمانگاه مغز و اعصاب

درمانگاه ارتوپدی

واحد آموزش

آموزش ضمن خدمت

آموزش بیماران

تقویم آموزشی

کتابخانه

کپی آموزش بیماران

آلبوم بیمارستان

فرم رسیدگی به شکایات

فرم شکایت

واحد رسیدگی به شکایات

امور اداری

امور عمومی

کارگزینی

مدیریت اطلاعات سلامت

دبیرخانه

امور پشتیبانی

تدارکات

تجهیزات پزشکی

کامپیوتر و HIS

بهداشت محیط

امحای پسماند های پزشکی

بهداشت حرفه ای

حراست و نگهبانی

خدمات

تاسیسات

امور مالی

حسابداری

درآمد

پذیرش و ترخیص

تماس با ما

نقشه سایت

تالار گفتگو