تاریچه و مشخصات بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

 

بیمارستان 5555

 

مساحت کل بیمارستان 60 هزار متر مربع

مساحت زیر بنای ساختمان در 3 طبقه 12 هزار متر مربع

بیمارستان حضرت رسول (ص)جوانرود در اسفند 1379 باشروع به کار بخش های اورژانس ، زایشگاه ، آزمایشگاه ورادیولوژی

باهمت وتلاش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و پیگیری مسئولین افتتاح شد.

*  *  *  *   * 
در سال 1380  با راه اندازی بخش های بیمارستان شامل اتاق عمل ، جراحی عمومی،

جراحی زنان ، داخلی و فیزیوتراپی  تاسیس شد.

 در سال 82بخش اطفال و نوزادان ، سال 83 بخش دیالیز ، سال 85 بخش ENT، ICU/CCU و واحد دیابت

سال 86 بخش ارولوژی،سال 89 بخش ارتوپدی، سال های 90 91 واحد های شنوایی سنجی ، بینایی سنجی،گفتار درمانی

سال 92بخش جراحی چشم انجام گرفته است

واین مرکزکارنامه موفقی درخدمت رسانی وکمک به درمان مردم منطقه اورامانات داشته است .