دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی شهرستان جوانرود

معرفی شهرستان جوانرود

جوانرود مرکز شهرستان جوانرود در درازای جغرافیایی 93 درجه و 26 دقیقه و

پهنای جغرافیایی 28 درجه و 92 دقیقه و در 1911 متری از سطح دریا

در 86 کیلومتری کرمانشاه و 573 کیلومتری پایتخت (تهران)

دارای دو بخش (مرکزی به مرکزیت جوانرود وبخش کلاشی به مرکزیت  شروینه )

بر اساس آمار سال1401 جمعیت این شهرستان 77628می باشد

جمعیت 57100 در نقاط شهری و 20578در نقاط روستایی هست

ازمناطق تفریحی این شهر می توان بوستان هلانیه را نام برد

و تفرجگاههای سپیدبرگ و غار کاوات و روستا و غار قوری قلعه

زبان مردم جوانرود یکی از شاخه های زبان کردی سورانی - جافی هست.

دین مردم جوانرود اسلام و مذهب سنی شافعی میباشد.

بازارچه مرزی مهم ترین منبع درآمد مردم این شهر است.

از دیگر منابع مردم این دیار کشاورزی و دامداری و ارائه خدمات شهری است