صفحه نخست

معرفی شهرستان جوانرود

پیام داخلی

نظرسنجی

نمایش نظرسنجی

معرفی بیمارستان

تاریخچه و مشخصات بیمارستان

نقشه و راهنمای طبقات بیمارستان

رسالت و چشم انداز و ارزشها

چارت سازمانی

منشور اخلاقی کارکنان

امکانات

گواهینامه و لوح های افتخار

ریاست و مدیریت بیمارستان

ریاست

مدیر

چارت ستاد بحران

دفتر پرستاری

مترون

سوپروایزر بالینی

سوپروایزر آموزشی

کنترل عفونت و ایمنی بیمار

اعتباربخشی

بهبود کیفیت

فرم نظرسنجی

منشور احقوق بیمار

فرآیندهای بیمارستانی

فرآیندهای بالینی

فرآیندهای غیر بالینی

کمیته های بیمارستانی

کمیته ها

اعضای کمیته ها

اهداف و عملکرد کمیته ها

پزشکان

پزشکان متخصص

پزشکان عمومی

بخش ها

اورژانس

اتاق عمل

اتاق های عمل

ریکاوری

CSR

زایشگاه

POST PARTUM

زایشگاه

ICU - CCU

ICU - CCU

POST CCU

زنان ،کودکان و نوزادان

جراحی

بخش داخلی

دیالیز

پاراکلینیکی

آزمایشکاه

پاتولوژی

بانک خون

رادیولوژی و سونوگرافی

سی تی اسکن

فیزیوتراپی

تغذیه

آندوسکوپی

بینای سنجی

شنوایی سنجی

گفتار درمانی

کاردرمانی

EEG

درمانگاههای تخصصی

برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی

اکو و تست ورزش

درمانگاه قلب

درمانگاه زنان و زایمان

درمانگاه داخلی

درمانگاه اعصاب و روان (روانپزشکی )

درمانگاه جراحی عمومی

درمانگاه چشم پزشکی

درمانگاه کلیه و مجاری ادرار

درمانگاه کودکان و نوزادان

درمانگاه گوش و حلق و بینی

درمانگاه مغز و اعصاب

درمانگاه ارتوپدی

واحد آموزش

آموزش ضمن خدمت

آموزش بیماران

تقویم آموزشی

کتابخانه

آلبوم بیمارستان

فرم رسیدگی به شکایات

فرم شکایت

واحد رسیدگی به شکایات

امور اداری

امور عمومی

کارگزینی

مدیریت اطلاعات سلامت

دبیرخانه

امور مالی

حسابداری

درآمد

پذیرش و ترخیص

امور پشتیبانی

تدارکات

تجهیزات پزشکی

کامپیوتر و HIS

بهداشت محیط

امحای پسماند های پزشکی

بهداشت حرفه ای

حراست و نگهبانی

خدمات

تاسیسات

تماس با ما

نقشه سایت

تالار گفتگو